ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการ ตำรวจ และหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ของ ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด หรือ ศอ.ปส.ตร., พร้อมด้วย พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รอง ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตำรวจ ด้วย

ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนด หลักเกณฑ์ ในการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการ ตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด ตำรวจ ที่มีผลงาน การปฏิบัติหน้าที่ ปราบปรามยาเสพติด ดีเด่น เพื่อรับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

ซึ่งพิจารณาโดย ใช้เกณฑ์จากปริมาณยาเสพติด ที่สามารถจับกุมได้ ความยากลำบาก ในการสืบสวนสอบสวน การทำลายเครือข่าย และยึด อายัด ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องจาก การกระทำความผิด ได้จำนวนมาก รวมถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ ในการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้ในการขยายผลจับกุม ผู้ต้องหา

ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ การคัดเลือก 19 ราย และ 17 หน่วยงาน ข้าราชการ ตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีดังนี้

 1. พันตำรวจเอก ประสงค์ อานมณี รอง ผบก.สปพ.บช.น.
 2. พันตำรวจโท สิทธิพร มีอาษา สว.กก.3 บก.ป.บช.ก.
 3. พันตำรวจโท ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย.ตชด.315 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 4. พันตำรวจเอก วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.3 บก.ปส.2.บช.ปส.
 5. พันตำรวจเอก กฤษดา ศรีอิสาณ ผกก.2 บก.ปส.3.บช.ปส.
 6. พันตำรวจโท มงคล ออมทรัพย์ รอง ผกก.1 บก.สกส.บช.ปส.
 7. ว่าที่ พันตำรวจตรี วรวัตต์ อุดรรัตนา สว. บก.ขส.บช.ปส.
 8. พันตำรวจตรี สมพร ลอยกระโทก สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1
 9. พันตำรวจตรี ภาณุวิทย์ เพชรแทน สว. กก.สส.2 บก.สส.ภ.2
 10. ร้อยตำรวจเอก ธนาชัย นามวาท รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3
 11. พันตำรวจโท ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.ป สภ.บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ภ.4
 12. พันตำรวจโท ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สว.ป สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ภ.5
  13.พันตำรวจเอก ประยุทธ์ เจ๊กภู่ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6
 13. พันตำรวจโท ศุภกิจ มหาโชคธรณี สว.ป สภ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภ.7
 14. พันตำรวจเอก เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8
 15. พันตำรวจเอก ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ภ.8
 16. พันตำรวจเอก นิรันดร์ กันจู ผกก.สภ.มาบอำมฤตจังหวัดชุมพร ภ.8
 17. พันตำรวจเอก พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส. 2 บก.สส.จชต. ภ.9
 18. พันตำรวจเอก ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส. ภ.จว.สงขลา ภ.9

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีดังนี้

 1. กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ
  ตำรวจนครบาล
 2. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการ
  ตำรวจตระเวนชายแดน
 4. กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 5. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 6. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 7. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรภาค 1
 8. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2
 9. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรภาค 3
 10. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรภาค 4
 11. สถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรภาค 5
 12. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6
 13. ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
 14. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
 15. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรภาค 8
 16. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9
 17. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9

ซึ่งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งมีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินจากนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้สูงกว่า 6,577 ล้านบาท

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการบ้านวิทย์น้อย โรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการบ้านวิทย์น้อย โรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีนายนิกร สุขใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางลดาวัลย มูลฟอง เป็นครูผู้สอน ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียนจำนวน 40 คน

จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ต้นไม้ที่รัก เรื่อง “การลำเลียงของพืช” กิจกรรม ผักกาดเปลี่ยนสี ห้องเรียนครูหน่อยจากการเรียนในหน่วย ต้นไม้ที่รัก เด็กมีความสนใจอยากจะรู้ว่า ต้นไม้โตได้อย่างไร คุณครูและเด็กจึงหาวิธีโดยเด็ก ๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง เกี่ยวกันการดูดน้ำของต้นไม้

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

ตำรวจเตือน ร่วมทัวร์บูลลี่ กลั่นแกล้ง ให้ร้ายผู้อื่นเสี่ยงคุก

ตำรวจเตือน ร่วมทัวร์บูลลี่ กลั่นแกล้ง ให้ร้ายผู้อื่นเสี่ยงคุก เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยว่า ช่วงที่สังคมไทยมีความคิดเห็นต่าง แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย จะพบเห็นการสร้างวาทะกรรมสร้างความเกลียดชัง

มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างดุเดือด โดยชักชวนกันเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากในลักษณะที่เรียกว่า “ทัวร์ลง” กลั่นแกล้งด้วยถ้อยคำต่อว่า ตำหนิ ดูถูกเหยียดหยาม หยาบคาย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อับอาย ที่เรียกว่า การบูลลี่ หรือ การระรานทางไซเบอร์ (Cyber bully)

โดยที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลายรายทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักร้อง นักแสดงเข้าพบพนักงานสอบสวน แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ตนเองเสียหาย ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระทำ เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระรานทางไซเบอร์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบัญญัติเป็นความผิดไว้อย่างขัดเจน

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

นายอำเภอแม่ออน ให้กำลังใจ ผู้ที่มาฉีดวัคซีน หอประชุมอำเภอ

นายอำเภอแม่ออน ให้กำลังใจ ผู้ที่มาฉีดวัคซีน หอประชุมอำเภอ เมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน และพบปะประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

ในการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่ม 608 ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 70% ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังให้กำลังใจ ผู้ฉีดวัคซีนด้วย โดยได้เร่งดำเนินการ ตามแผนการทำงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงทั้ง 6 ตำบลต่อไป

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

ส.ส.แพร่ เขต 1 สนับสนุน เป็นกำลังใจ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมอบถุงปันสุข

ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ เขต 1 มีความห่วงใยประชาชน ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน ได้มอบหมายให้ตัวแทนลงพื้นที่มอบถุงปันสุข น้ำดื่ม นม ข้าวกล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 มอบน้ำดื่ม งานอบรมปักผ้าเพื่อนพัฒนาแรงงานฝีมือเสริมสร้างอาชีพ กลุ่ม อสม. ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 1. มอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ศูนย์การแพทย์ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 2. มอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 3. มอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำมีรัตนะปัญญา อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 4. มอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ วัดเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 มอบน้ำดื่มและนมให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 1. มอบน้ำดื่ม และนมให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 2. มอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 3. มอบอาหารกลางวัน น้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม ตำบลแม่คำมี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

และมอบน้ำดื่มและนม ให้การสนับสนุน ฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตามลำดับ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. เจ้าหน้าที่ อสม. และ เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น ร่วมรับมอบ

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

ค้นหาน้องจีน่า หลังนายเสี่ยวอ้างเอามาปล่อยหน้าถ้ำ

ค้นหาน้องจีน่า หลังนายเสี่ยวอ้างเอามาปล่อยหน้าถ้ำ ความคืบหน้า ในการติดตาม ค้นหาตัว น้องจีน่า เด็กหญิงวัยขวบเศษ ที่หายตัวไปจากบ้าน ตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่ตอนนี้พบเบาะแส ว่าได้ถูก นายเสี่ยว อายุ 44 ปี ชาวเมียนมา

อยู่บ้านใกล้เคียงกัน อุ้มตัวไปปล่อยบริเวณหน้าถ้ำ ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ 3 กิโลเมตร และได้ทำการคุมตัว นายเสี่ยว ไปยังจุดเกิดเหตุที่ได้นำต้วน้องจีน่าไปปล่อยทิ้งไว้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

พร้อมทั้งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนำกำลังทั้งชาวบ้าน และทีมกู้ภัยปูพรมเข้าค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบ โดยหวังว่าจะพบ เจอตัวน้องจีน่าให้เร็วที่สุด ขณะที่ล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังคงตามหาน้องจีน่าต่อเนื่อง บริเวณที่นายเสี่ยว อ้างว่านำน้องจีน่ามาปล่อย

โดยจากการสำรวจพบว่า ที่บริเวณจุดดังกล่าวเป็นถ้ำโพรงลึกประมาณ 50 เมตร ซึ่งทางนายเสี่ยว บอกว่า ได้นำตัวน้องจีน่ามาปบ่อยบริเวณดังกล่าว โดยไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด และได้ทิ้งกล้วยน้ำว้าไว้ให้ แต่หลังจากนั้นอ้างว่า ผีถ้ำที่ดูแลพื้นที่นั้น ได้พาตัวน้องเข้าไปในถ้ำ ตามที่ถูกบอกมา

โดยอ้างว่า เนื่องจากตัวเองเป็นหมอผีสามารถสื่อสารกับผีเจ้าป่า-เจ้าเขาได้ ทำให้ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาต้องส่งคนนำอุปกรณ์โรยตัวเข้าไปภายในถ้ำดังกล่าวเพื่อค้นหาตัวน้องจีน่า แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าพบเจอตัวน้องจีน่าแต่อย่างใด โดยในส่วนของความคืบหน้าในการติดตามค้นหานั้นจะรายงานให้ทราบต่อไป

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

โรงเรียนบ้านไร่หลวง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะในวันพระ

โรงเรียนบ้านไร่หลวง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะในวันพระ วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 (แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ใต้ เดือน 11 เหนือ) โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมีตัวแทนนักเรียนบ้านไร่หลวง นำสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ วัดป่าไร่หลวง

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่ กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ อีก 1 คลัสเตอร์ ที่ กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยเดิม และยังคงให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปอีก 14 วัน พร้อมขอให้ผู้ที่ไปร้านขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ดอยหลวง (ตรงข้ามกับโรงแรมบัวระวง) ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

รับมือโรคสัตว์ระบาด ปศุสัตว์มั่นใจสกัดโรคตามฤดูกาลได้

รับมือโรคสัตว์ระบาด ปศุสัตว์มั่นใจสกัดโรคตามฤดูกาลได้ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ได้แจ้งไปยังท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเพื่อประสานงานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) เรื่อง เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค

โดยทางจังหวัดลำพูนได้รับการประสานงานจากกรมปศุสัตว์ว่า ปัจจุบันในช่วงฤดูฝนนั้น จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอ มีโอกาสเสี่ยงติดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนทั้งโรคปากเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (โรคคอบวม) และโรคแบล๊กเลก (โรคไข้ขาดำ )

ซึ่งหน่วยงานปศุสัตว์ในทุกพื้นที่ จะติดตามสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำผู้เลี้ยงปศุสัตว์ อย่างใกล้ชิด หากสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงล้มป่วยตายกระทันหันให้แจ้ง อปท. และหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

กู้ภัยฯวัย 58 ปี โรคร้ายรุมเร้า เบื่อหน่ายในชีวิตแอบไปผูกคอในห้องน้ำดับ

กู้ภัยฯวัย 58 ปี โรคร้ายรุมเร้า เบื่อหน่ายในชีวิตแอบไปผูกคอในห้องน้ำดับ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. พนักงานสอบสวน สภ.แม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รับเเจ้งมีเหตุคนผูกคอเสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 273 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหว ตำเภอแม่แฝก จึงรุดไปทำการสอบสวนพร้อมด้วย กู้ชีพฯเทศบาลตำบลแม่แฝก , กู้ชีพฯเจดีย์ และแพทย์เวร โรงพยาบาลสันทราย

ในที่เกิดเหตุห้องน้ำหลังบ้าน มีร่างของชายคนหนึ่งใช้เชือกไนล้อนผูกลำคอกับขื่อในห้องน้ำ จึงทำการปลดศพลงมาตรวจตามร่างกายไม่มีบาดแผล หรือร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด

ต่อมาทราบผู้เสียชีวิตชื่อนายกมล ขุนทอง อายุ 58 ปี เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ ทำงานเป็นพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลแม่แฝก และได้พบจดหมายลาครอบครัวก่อนจบชีวิตตัวเอง

ทั้งนี้ทางญาติให้การว่านายกมลฯมีโรคประจำตัวคุกคามหลายโรคด้วยกัน รักษาตัวมานานก็ไม่หายใจเจ็บป่วยตลอดเวลา อาจเกิดเบื่อหน่วยในชีวิตจึงได้เขียนจดหมายลาครอบครัว แล้วแอบไปผูกคอตัวเองในห้องน้ำดังกล่าว

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment