รองผู้ว่าเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

รองผู้ว่าเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการแก่นักเรียนครอบครัวยากจน วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 […]