พร้อมรับถ่ายโอน โรงพยาบาล สต.ไปอยู่สังกัด อบจ. แพร่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม/เสวนา สล็อต ชี้แจงแนวทางและทิศทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาล สต. ในจังหวัดแพร่ จำนวน119 แห่ง 200 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *