รองผู้ว่าเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการแก่นักเรียนครอบครัวยากจน วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด UFABET ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความเข้าใจ ร่วมประสานงานขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ให้โอกาสที่ดีในชีวิต มีความรู้ มีทักษะฝีมือ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”

อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3,4,5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด กศน. ประชาสัมพันธ์จังหวัด สันนิบาตรเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกอบรมและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *