เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. ณ สนามด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน UFABET นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสา

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *