จังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ อีก 1 คลัสเตอร์ ที่ กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยเดิม และยังคงให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปอีก 14 วัน พร้อมขอให้ผู้ที่ไปร้านขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ดอยหลวง (ตรงข้ามกับโรงแรมบัวระวง) ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *