รับมือโรคสัตว์ระบาด ปศุสัตว์มั่นใจสกัดโรคตามฤดูกาลได้ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ได้แจ้งไปยังท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเพื่อประสานงานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) เรื่อง เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค

โดยทางจังหวัดลำพูนได้รับการประสานงานจากกรมปศุสัตว์ว่า ปัจจุบันในช่วงฤดูฝนนั้น จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอ มีโอกาสเสี่ยงติดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนทั้งโรคปากเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (โรคคอบวม) และโรคแบล๊กเลก (โรคไข้ขาดำ )

ซึ่งหน่วยงานปศุสัตว์ในทุกพื้นที่ จะติดตามสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำผู้เลี้ยงปศุสัตว์ อย่างใกล้ชิด หากสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงล้มป่วยตายกระทันหันให้แจ้ง อปท. และหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *