วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนร่วมกับผู้บริหารของ PANDORA สรุปร่วมกันว่า พบพนักงานติดเชื้อสะสมแล้ว 122 ราย ติดกระจายไป 26 ใน 35 แผนก “ถือเป็นการกระจายเชื้อทั่วทั้งโรงงานแล้ว”

นำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันควบคุมโรคทั้งโรงงาน

-ผู้ป่วยแยกไปรักษา
-ผู้เสี่ยงสูงกักตัวในระบบ HQ
-ส่วนพนักงานที่เหลือต้องเข้าระบบ Bubble and Seal เพื่อกลับเข้าทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *