รับมือโรคสัตว์ระบาด ปศุสัตว์มั่นใจสกัดโรคตามฤดูกาลได้

รับมือโรคสัตว์ระบาด ปศุสัตว์มั่นใจสกัดโรคตามฤดูกาลได้ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ได้แจ้งไปยังท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเพื่อประสานงานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) เรื่อง […]

อบต.แม่เงา เปิดประชุม ปิดช่องทางการค้าห้วยต้นนุ่นหลังโควิดระบาด

อบต.แม่เงา เปิดประชุม ปิดช่องทางการค้าห้วยต้นนุ่นหลังโควิดระบาด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายมนัส แก้วอุ๊ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา […]

สร้างบ้านให้นักเรียน ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการยากไร้

สร้างบ้านให้นักเรียน ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการยากไร้ เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดย ดร.ธาราทิพย์ […]

ผู้ว่าฯ ลำพูน แถลง “PANDORA” พนักงานติดเชื้อสะสมแล้ว 122 ราย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนร่วมกับผู้บริหารของ PANDORA […]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or […]